Sağlık Sigortaları

Teklif Alın

formu doldurarak teklif alabilirsiniz

Sosyal güvencesi olan kişilerin SGK ile
anlaşmalı özel hastanelerde yararlandıkları sağlık hizmetlerinden ortaya çıkan
SGK fark ücretlerini karşılayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Yılda 8-10 defa
ayakta muayene ile beraber tüm tahlillerinizi ücretsiz yaptırabilirsiniz. Ayrıca
tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavilerinizi limitsiz olarak karşılamaktadır.

Poliçe içerisinde yer alan sigortalıların, poliçe
süresi içerisinde yapmış oldukları sağlık harcamalarını (doktor muayenesi, ilaç,
görüntüleme, tahliller, ameliyat masrafları v.b.) poliçe içerisinde belirtilmiş olan
limit ve kullanım şartları dahilinde teminat altına alır.

Yurt dışı seyahatleriniz için yaptığınız
vize başvurusu sırasında pek çok konsolosluğun zorunlu olarak istediği Yurt Dışı
Seyahat Sağlık Sigortası seyahatiniz boyunca yaşayabileceginiz acil sağlık
harcamalarınızı teminat altına alır, asistans hizmetleriyle de hayatınızı
kolaylaştırır. Opsiyonlu olarak sunulan asistans hizmetlerinin kapsama dahil
edilmesi durumunda bagaj kaybı, hukuki yardım, nakit avans gibi destek
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’ de ikamet edecek, çalışacak Yabancı
Uyruklu kişilerin yaptırması zorunlu olan bir sağlık sigortasıdır.

Bizi Bilgilendirin: