Ticari Alacak Sigortası

Teklif Alın

formu doldurarak teklif alabilirsiniz

Ticari Alacak Sigortası; şirketinizin yurt içi ve yurt dışında 180 güne kadar vadeli
mal ve hizmet satışlarından doğan, pesin ve banka teminatı dışında kalan
alacaklarınızı ticari ve politik risklere karsı teminat altına almanızı sağlar. Vadeli
ve açık hesap alacaklarınızın alıcıdan kaynaklanan nedenlerle ödenmeme riskine
karsı teminat sağlar.